Sissel Storebø fra Miljøvernavdelingen har meldt sin ankomst og er blitt tatt godt imot hos alle, sier hun.

I dag er det siste dagen for inspeksjon. Bergen Motorbåtforening er varslet og tre mann er møtt frem for å vise hvordan båtpussen gjøres og avfall håndteres.

Båtpussing har sine lover som må følges. Forurensingsloven, for eksempel. Du må samle opp alt bunnstoff du skraper av båten. Skal du bare spyle skroget med høytrykksspyler, må også det skje forskriftmessig. Biter av bunnstoffet kan nemlig falle av og må samles opp. Motorbåtforeningens menn viser rundt. Overingeniøren fra Fylkesmannen er ganske fornøyd. Det trengs å gjøres litt, men hovedinntrykket er bra.

— Det blir brukt minst en million liter bunnstoff og båtpleieprodukter i Norden hvert år, sier Sissel Storebø. - Vi vet sjøbunnen utenfor båthavnene er forurenset, men ingen graverende funn er gjort nå når 39 båthavner er undersøkt. Mitt inntrykk er at båtfolket ønsker å være miljøvennlige, smiler hun.

Trond Andersen er formann i foreningen. Han stemmer i: - Flott å få besøk og hjelp til å finne hvordan vi kan gjøre ting bedre!