Da må styret i Helse Bergen bestemme seg for hvordan man skal gå frem. Men fordi det sittende styret går av 1. mai, vil det ikke bli dem som ansetter ny administrerende direktør, til det er tiden frem til styrets avgang for kort.

— Jeg regner med at det nye styret foretar tilsettingen, sier Ranveig Frøiland. Hun er utpekt til ny styreleder for Helse Bergen. Det nye styret velges formelt på et foretaksmøte i Helse Vest i begynnelsen 6. april.

Men før man kommer så langt, må styret i Helse Bergen finne en person som kan steppe inn og lede sykehuset frem til det ansettes ny direktør. Det normale ville ha vært at assisterende direktør Stener Kvinnsland ble konstituert. Han er regnet som en svært dyktig administrator.

Kvinnslands problem er Kristina-saken, der han så langt er blitt eksponert på en negativ måte. Dette er en eksponering Kvinnsland skal ha tatt meget tungt. Etter det BT har grunn til å tro vil Kvinnsland ikke bli bedt om å overta direktørjobben inntil det er ansatt en ny administrerende direktør ved Helse Bergen. Hensynet til Kvinnsland selv vil trolig være tungtveiende for styret.