Torsdag presenterte BT de foreløpige resultatene av forhandlingene mellom havnevesenet og kommunen. Kommunen vil få disposisjonsretten til 13 attraktive og verdifulle havneeiendommer i sentrale deler av Bergen dersom skissen til avtale går igjennom.

I Bergen kommune og i Bergen og omland havnevesen er de ikke særlig fornøyd med at forhandlingsresultatene ble gjort kjent gjennom pressen. Etter planen skulle eierkommunene i havnevesenet først få saken til behandling 6. april. Byråd Øistein Christoffersen (Frp) bekrefter at de nå undersøker hvordan informasjonen lekket ut.

— På bakgrunn av det som er kommet frem, oppfatter vi det slik at BT har hatt tilgang til avtaleskissen eller hatt nær kjennskap til dette dokumentets innhold. Bergen kommune ser alvorlig på at informasjon fra interne forhandlingsmøter lekkes til pressen, sier Christoffersen.

Han understreker at slike opplysninger er sensitive når de fortsatt er i forhandlinger.

Byråden sier at de allerede er i gang med å avdekke hvordan informasjonen kunne lekke ut.

— Vi vet hvor mange som har hatt tilgang til dokumentet, og vi gjør de nødvendige undersøkelsene for å bringe klarhet i dette, sier Christoffersen.

Han kan ikke si hvilke konsekvenser det vil få dersom kommunen finner kildene til BTs opplysninger.

— Dette vil bli behandlet som en personalsak, sier Christoffersen.