— Jeg er kjempeglad. Dette skal bli spennende, sier Linda Stensland (26), kvinnekontakt i Bergen Jæger og fiskerforening.

Stensland har fått det som hun vil, etter at hun i april i år henvendte seg til kommunen for å få et eget jaktområde til fri disposisjon for jenter som vil jakte. Bakgrunnen er at kvinner ikke får innpass på de mannsdominerte jaktlagene.

— I mange tilfeller er vi ikke ønsket i skogen sammen med mannfolkene. Det er spesielt en del eldre mannfolk som ikke tror at damer kan jakte, fortalte Stensland til bt.no.

To år på Gullfjellet

Og de kvinnelige jegerne er blitt hørt. I dag ble svarbrevet fra kommunen sendt ut, hvor det går frem at kvinnegruppen er tildelt jaktvaldet Haus Prestegard på Gullfjellet, et område kommunen nettopp har kjøpt fra Fylkesmannen. Kommunen har brukt nær to måneder på å bestemme seg.

Kvinnegruppen konkurrerte med en annen søker. Men mannen, som har jaktet på dette valdet de siste seks årene, må altså se seg slått av jentene.

Kvinnene skal i første omgang få disponere jaktrettighetene i to år, før ordningen skal evalueres.

— Begrunnelsen for tildeling til Bergen Jæger- og Fiskerforening er at dette gir muligheter for en større gruppe personer å drive jakt i området. Grønn Etat ønsker med dette å legge til rette for jakt i bynære områder, skriver landbrukssjef Kari Elster Moen i brevet.

Hun sier kommunen ikke har lagt vekt på at søkeren var en kvinnegruppe, men at dette alternativet åpnet for flest brukere.

— Er du forberedt på reaksjoner?

— Nei, vi har hatt en grei prosess hvor alle har hatt muligheten til å søke. Men vi har fått henvendelser fra noen som ønsker å vite ha som ligger til grunn for tildelingen. Det er jo et gode å drive hjortejakt, sier Moen.

Vil ha fellesjakt på sikt

Stensland forteller at hun har fått mest positive, men også noen negative tilbakemeldinger etter at hun etterlyste et eget jaktområde for jenter.

— De fleste synes det er veldig bra at noen gjør dette, de ønsker at jentene skal få innpass i jakten.

— Men så er det dem som mener at det bare er tull at jenter skal få eget område, de må klare å stå på egne ben akkurat som guttene må. Men det er ikke det som er poenget vårt. Vi vil gi jentene starthjelp slik at det kommer ut og kan oppleve gledene ved å jakte. På sikt håper jeg at det er like mange menn og kvinner der ute som samarbeider om jakten, sier Stensland.

Menn som bærerhjelp

Hun regner med at flere menn vil tilby seg å bli med på Gullfjellet når hjortejakten starter 10. september. Men det blir i så fall bare som bærere.

— Det er mulig vi trenger hjelp til å dra dyrene ned fra området, men med en god jentegjeng så tror jeg vi skal ordne også det på egen hånd, sier Stensland.

Hva synes du om egne jaktområder for kvinner?