- For oss var det viktig følelsesmessig at flyet ble funnet, sier nevøen Reidar Nesje (46), som er oppkalt etter sin flyger-onkel.

Ett av Luftforsvarets jagerfly av typen F-86F Sabre hadde vært på en skyteøvelse ved Utsira da det av ukjent årsak styrtet i sjøen vest for Karmøy. Det ble soknet etter flyvraket, men på den tiden var utstyret dårlig og det mulige havariområdet stort. Flyet ble derfor ikke funnet.

Familien har aldri slått seg helt til ro med dette. Familien fikk etter mange år innsyn i havarirapporten. Basert på vitneobservasjoner herfra snevret familien selv inn området der styrten kunne ha skjedd.

Ba om nye søk

Tidligere i år henvendte familien seg til Forsvarsstaben med spørsmål om å vurdere nye søk.

- For oss er det maktpåliggende, selv etter 52 år, å få lokalisert vraket, eller det som er igjen av det, skrev familien.

Sabre.jpg

Sjøforsvarsstaben sa seg villig til å gjøre nye søk når det passet, og som et ledd i opptrening av nye mannskaper.

- Da vi forsto at det ville bli foretatt nye søk, ble vi i fyr og flamme, selv om vi egentlig ikke hadde for store forhåpninger, sier Reidar Nesje.

I forrige uke var KNM «Tyr» på plass i det aktuelle området med sin miniubåt med undervannskamera. Mannskapene fant etter tolv timers søk vrakrester fra jagerflyet på 70-80 meters dyp.

Så fallskjermen

Dagen etter dro slektningene fra Østlandet og om bord i KNM «Tyr» i Haugesund. På data— skjermene fikk de se sonarbilder av turbinen, nesehjulet og onkelens fallskjerm på havbunnen.

- Det var en sterk, men samtidig god opplevelse, sier Reidar Nesje.

Ut fra bildene familien fikk se, er det vanskelig å slå fast årsaken til styrten.

- Vi håper Luftforsvaret kan se på bildene og ut fra disse si noe mer om selve årsaken, sier Nesje.

- Hvorfor var det så viktig for dere at vraket ble funnet?

- Min far, jagerpilotens bror, var veldig opptatt av dette. Selv hadde jeg egentlig slått meg til ro med at vraket trolig aldri ville bli funnet. Når vi nå likevel har fått svar, er det av stor verdi for alle oss i familien. Nå har vi på en måte en grav å forholde oss til.

Skryter

Reidar Nesje er full av lovord over Sjøforsvarets innsats.

- Vårt ønske om et nytt søk ble hørt. Vi har fått ypperlig informasjon om søket. Da vi besøkte funnstedet, sørget de også for at en feltprest ledsaget oss. Uten Sjøforsvaret hadde vi aldri fått dette til, sier han.

Familien hadde sin egen, lille minneseremoni på styrtstedet. Familien senket en krans på havet til minne om den avdøde jagerflypiloten.

Nesje mener at innsnevringen av søkeområdet var avgjørende for funnet.

- Området ble redusert til ca. en tiendedel. Det ville ha tatt to-tre uker å søke gjennom det opprinnelige området. Det ville nok ikke Sjø- forsvarethatt kapasitet til, sier han.

Til våren skal KNM «Tyr» etter planen tas ut av tjeneste.

Sjøforsvaret har planer om å erstatte kapasiteten ved å plassere miniubåter om bord i noen av kystvaktfartøyene.

JETMOTOREN: KNM «Tyr» fant turbinen fra det savnede jagerflyet på 70-80 meters dyp.
KNM Tyr