De siste årene har det vært gjort svært mye for å bli kvitt problemet med hjort inne på flyplassområdet på Flesland.

Etter at BT for noen år siden avdekket alvorlige mangler ved sikkerhetsgjerdet, ble det brukt 6 — 7 millioner kroner på et nytt sikkerhetsgjerde. Gjerdet ble satt opp nærmere flystripen enn det gamle. Det 18 km lange gjerdet sto ferdig våren 2002.

Flyplassområdet er meget attraktivt for hjortene fordi de finner mye godt beite der. I løpet av de fire siste årene har flere enn 50 hjorter måttet bøte med livet innenfor sikkerhetsgjerdet. Gjerdet skal holde hjort og husdyr vekke fra flyplassen fordi de utgjør en stor fare for flysikkerheten.