Den lille sjarken «Siglevik» av Fitjar kommer for sakte fart mot land ved Tobbholmane ved Oterå i Austevoll kommune nord i Langenuen. Brødrene Kjell Ove og Gunnar Siglen fra Fitjar har satt garn inne ved land. Nå er de på vei for å se til garnene.

De to yrkesfiskerne har fulgt oppfordringen fra ledelsen ved Sjøtroll Havbruk AS om å gjøre en innsats for gjenfangst av den rømte oppdrettslaksen. Men de ser ikke optimistisk på muligheten for at det er mulig å ta opp annet enn en brøkdel av rømlingene.

Revnet i stormen

Det var i den sterke stormen natt til onsdag det ulykksalige skjedde: En merd fylt med 100.000 to år gamle oppdrettslaks revnet. Ut i fjorden strømmet unglaksen og dro sørover. Håpet og antakelsen er at de fleste fiskene valgte å svømme ut Selbjørnsfjorden og til havs. Der vil de trolig dø etter noen tid. Dermed vil ikke bestandene av villaks i vassdragene innenfor bli utsatt for å bli blandet med oppdrettslaksen.

Oppdrettsanlegget består av tre store merder som ligger et stykke ut fra land. Den ene er nå tom.

– De ansatte på anlegget oppdaget at noe var alvorlig galt onsdag formiddag. De sendte ned en dykker for å undersøke merdene. Dykkeren kunne konstatere at merden var revnet og laksen vekk, forteller administrerende direktør Nils Arve Eidsheim i Sjøtroll Havbruk AS til Bergens Tidende mens han skuer ut over Langenuen.

500 garn i fjorden

– Nå har vi først og fremst fokus på å få fanget flest mulig av laksene som er rundt to kilo i gjennomsnitt. Vi har ringt til yrkesfiskere i Bømlo, Fitjar, Austevoll, Tysnes, Os og Kvinnherad og anmodet dem om å delta i gjenfangsten. Minst 10av dem har meldt seg og til torsdag middag var det kommet ca. 300 garnlenker – hver på rundt 30 meter – i sjøen. I løpet av kvelden i går kom det trolig 200 garnlenker til i sjøen for å fange rømlingene, sier han.

– Vi oppfordrer fritidsfiskere fra fjern og nær til å delta i gjenfangsten, sier Eidsheim.

Han vil ikke nå spekulere i hva som kan ha forårsaket at merden revnet. Nå er nå konsentrer man seg først og fremst på å få til en best mulig jakt på rømlingene.

Eidsheim understreker at selskapet har stor fokus på rømningssikring. Merdene har nye, sertifiserte nøter og anlegg med dugleiksbevis.

God matfisk

– Den rømte fisken er ikke behandlet med medisiner. Fisken er altså god matfisk. Forskere ved havforskningsinstituttet har nylig avdekket at fisk med denne størrelsen som rømmer om høsten, ser ut til å vandre til havs og dø. I forhold til villaksen og konsekvensene for den, er det godt å vite midt oppi ulykken. Men uansett beklager vi sterkt at dette har skjedd, sier Eidsheim.

– Vi ber de som har fanget noen av de rømte laksene om å fryse dem ned. Så vil vi kjøpe laksene for 15 – 20 kroner kiloen. Dette gjør vi for å motivere både yrkesfiskere og fritidsfiskere til å delta i jakten, sier han.

– Det er fanget en del fisk, uten at jeg vet hvor store mengder det dreier seg om, sier Eidsheim.

Selskapet har forsikringer som skal dekke slike uhell. Men Eidsheim forteller at de uansett vil lide et stort tap fordi de må betale egenandelen på forsikringen.