Ligningsmyndighetene kaster åpenbart ikke vrak på en eneste mulighet til å drive inn noen ekstra kroner. Tre år gamle Jakob Sande Søgnen fra Førde har mottatt både selvangivelse og skattekort fra ligningskontoret. Både fødselsdato og personnummer er korrekte, uten at noen på ligningskontoret har reagert på at en treåring skulle levere selvangivelse.

— Han hjelper til i fjøset av og til, men vi synes det er litt drøyt med egen selvangivelse, sier en lattermild pappa, Jon Søgnen, til Firda. Riktignok var det flest nulltall i selvangivelsen, men at Jakob hadde noen sparepenger på en egen konto hadde man fått med seg.

— Jeg lurer på om Jakob hadde fått straffeskatt dersom vi ikke hadde sagt fra, sier Jon Søgnen til Firda.

Foreldrene ante uråd da vesle Jakob ble tilsendt eget skattekort ved nyttår, men slo seg til ro med at det måtte være en feil. Men da sønnens selvangivelse dumpet ned i postkassen, tok de affære. Ligningskontoret la seg flate og feilen er rettet opp.