Yasin Jabr er vurdert etter professor Robert Hares sjekkliste som opererer med en skala fra 0 til 40. Alle som scorer over 30 poeng defineres som veldig farlige psykopater.

I dag starter ankesaken i Gulating lagmannsrett. Yasin Jabr (41) kjørte ned og drepte sin samboer Hanne Kristine Olsen, og påførte samtidig sin tre uker gamle datter alvorlige hodeskader. I tingretten fikk han 21 års forvaring for handlingen.

Advokatkritikk

Jabrs forsvarer Odd Drevland kom med sterk kritikk av de sakkyndige da saken var oppe i tingretten, og mente at den psykologiske vurderingen deres ikke var objektiv. Han ba om å få de to psykiaterne byttet ut før andre rettsrunde. Begjæringen gikk helt til Høyesterett, men han fikk ikke medhold.

— Jeg synes de sakkyndige lot seg rive med av et slags gatens parlament. Vurderingene deres bar preg av forutinntatthet, og de var lite grundige, mener Drevland.

Psykiaterne fastslo at Jabr er en manipulerende, aggressiv og følelseskald mann, som kan komme til å begå nye grusomme handlinger i fremtiden. Det vil ikke bli gjort noen ny vurdering av Jabr nå, så psykiaterne kommer til å si akkurat det samme i lagmannsretten.

- Ingen synsing

— Drevland kan i hvert fall vite at vi har holdt oss til en internasjonal standard. Det er ikke synsing som er grunnlaget for vår vurdering av Jabr, men et faglig arbeid. Vi har brukt Robert Hares skala, og den har vi brukt noen år nå, sier Nome, som er avdelingsoverlege ved sikkerhetsavdelingen på Bergen psykiatriske universitetssykehus (Sandviken).

Drevland legger ikke skjul på at han slet med å få Jabr til å vise noen form for følelser i tingretten.

Forsvareren vet dessuten at omverden reagerte svært negativt både på at drapsmannen prøvde å få foreldreretten til datteren, som for alltid vil være invalid etter påkjørselen, og at Jabr på et tidspunkt uttrykte at han var den det var mest synd på etter alt som var skjedd.

— Psykopater ser ikke at slike handlinger og utsagn blir helt avskyelige for resten av verden, sier Nome.

Invitert til seminar

Som leder for Kompetansesenteret for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri inviterte hun Drevland til forrige ukes seminar om psykopater med Robert Hare.

— Jeg skulle gjerne ha vært der. Det var helt sikkert vært veldig interessant, men jeg var sykemeldt, sier Drevland.

Han kommer til å jobbe for at dommen blir satt ned fra overlagt drap til forsettlig drap, og for at forvaringen blir fjernet.

Det er satt av tre uker til saken.

Statsadvokat Walter Wangberg vil si minst mulig om saken før den starter.

— Vi fikk en dom i tingretten, og når det ikke er kommet frem noe nytt, sier det seg selv hva vi forventer i lagmannsretten, sier Wangberg.