Avgjørelsen tok Jabr i samråd med sine advokater nå i formiddag.

— Vi anker av flere grunner. Vi mener det ikke er grunnlag for å dømme Jabr for overlagt drap, og at det på ingen måte er ført bevis for at forvaring kan idømmes, sier Jabrs forsvarer, advokat Odd Drevland til BT.

— Dommen mot Jabr er laget etter folkeviljen, ikke etter hva som kreves av bevisførsel og jus, legger advokaten til.

Jabr er innstilt på å stille en ny runde i retten. Han føler seg forhåndsdømt både av retten og av pressen.

Jabr aksepterer derimot at han må sitte i fengsel i lang tid for det han har gjort, men er veldig opptatt av at han aldri har planlagt å drepe noen.

I byretten prosederte Drevland på full frifinnelse. Det er ikke sikkert forsvaret kommer til å gjøre i neste runde.

— Vi har ikke tatt stilling til dette ennå, men Jabr er innforstått med at han skal ha straff, sier Drevland.