• Kommunestreiken ble trappet opp onsdag morgen.
  • 45.000 ansatte i blant annet skoler, barnehager og sykehjem er nå i streik.
  • Dermed uteblir omtrent hver tiende kommuneansatt fra jobb onsdag.
  • Opptrappingen innebærer at ytterligere 27.000 arbeidstakere legger ned arbeidet.
  • Streiken rammer blant annet kommunal forvaltning, tekniske tjenester, skoler, barnehager, skolefritidsordninger, sykehjem, hjemmesykepleie og fysioterapitilbud i kommunene.