Statkraft ønskjer å overføra Krangevatnet til Langevatnet og å regulera Markkjelkevatnet opp tre meter og pumpe det inn på ein eksisterande overføringstunnel mellom Jukla pumpekraftverk og Svartedalsvatnet. Overføringa vil auka produksjonen i det eksisterande kraftverket med 26,8 GWh pr. år.

Venstre tilrådde overføring av Markkjelkevatnet, men gjekk imot overføring av Kvangrevatnet.