Torsdag ble det kjent at NSB i sin høringsuttalelse til Nasjonal Transportplan foreslår å bygge jernbane mellom Flesland og Åsane. Stortingsrepresentant Arne Sortevik (Frp) har lenge gått inn for tog som alternativ til bybane.

— Må presses

— Det er på tide at NSBs ledelse endelig kom fullt og helt med på eget tog. Mange års manglende støtte fra NSBs sentrale ledelse har forsinket prosjektet, sier han.

Mange års manglende støtte fra NSB har forsinket prosjektet. Arne Sortevik (Frp)

— Nå er neste mål å få den nye samferdselsministeren til å Jernbaneverket til å følge opp NSBs ønskemål. Jernbaneverket har dessverre demonstrert at de har liten interesse for prosjektet, derfor må det press til fra statsråden.

Sortevik mener en jernbane mellom Flesland og Åsane kan erstatte bybane på denne strekningen.

— Et utvidet jernbanetilbud i Bergen er et av de tiltaktene som på best måte kan redusere biltrafikk og utslipp i Bergen og Bergensregionen.

Ap støtter også jernbaneplanene, men fraksjonsleder i komité for miljø og byutvikling, Geir Steinar Dale, mener Bybanen må bygges først.

Utfyller Bybanen

— En fremtidig jernbane fra Åsane til Flesland er meget interessant, men først og fremst, handler det nå om å få bygget bybanenettet ut så raskt som mulig, sier Aps Geir Steinar Dale.

Han avviser at det er noen motsetning mellom de to prosjektene.

— De vil utfylle hverandre på en svært god måte og danne et helhetlig og fremtidsrettet kollektivtilbud.

Det siste er Sondre Båtstrand i Miljøpartiet De Grønne enig i:

— Med forventet befolkningsvekst er det stort behov for både Bybanen og bytoget. Tog er raskt og effektivt, og vil være et vesentlig bidrag til å redusere bilismen og luftforurensningen i Bergen, sier han.

Også Venstre og SV støtter jernbaneplanene, men begge partiene vil først bygge Bybanen.

Hva mener du? Diskuter under .