Fremskrittspartiet var delt på midten. Partiet har tidligere gått imot forslaget, men i går stemte halve bystyregruppen for Kismul og sikret dermed flertall med 39 mot 28 stemmer.

— Vi har en splittet gruppe, og har derfor fristilt representantene i denne saken. Jeg selv er for denne skytebanen i særdeleshet, men ikke for ekspropriasjon, sa Sigurd Anders Galtung Døsvig (Frp).

Motstanden mot ekspropriasjon gjør at Bergens Jæger- og Fiskerforening må bli enig med grunneierne om en pris, noe Døsvig mente ikke ville bli noe problem.

Både motstandere og tilhengere av skytebanen på Kismul var enige om at saken har tatt for lang tid. Saken har gått frem og tilbake i det politiske systemet i snart 20 år, og flere mente en ny utsettelse vil sette politikerne i et dårlig lys.

— Det skader tilliten til politikken at vi har en tendens til å starte alle debatter som om de var nye, sa Trond Tystad (Ap).

Motstanderne mener skytebanen vil skade det biologiske mangfoldet, og føre til at to unike arter blir utryddet. I tillegg hevder de det er nok kapasitet på de andre skytebanene i Bergen, og at en relativt rimelig opprustning av skytebanen i Åsane vil være nok.

Dessuten peker de på at bydelsutvalget i Fana gjentatte ganger har gått imot Kismul.