På Nordnes har naboer og velforeninger kjempet en innbitt kamp mot Neumann Bygg sine planer om høyhus i sjøkanten på Nøstet.

I høyhusmeldingen, som passerte byrådet i går, får Neumann på ny støtte for prosjektet. Byrådet går der inn for at dette blir ett av tre områder i sentrum der man skal «vurdere høyde utover 27 meter for enkeltstående punktbygg — dersom arkitekturen tilsier det».

— Det betyr at områdene som sådan ikke er å anse som områder som skal ha høyhus, men at en åpner for å gå moderat ut over 27 meter med en slankere bygningskropp, sier byråd for byutvikling Lisbeth Iversen.

Høyhus-hotell i Jonsvoll

Også Ole Jan Strønen har grunn til å være fornøyd med høyhusmeldingen. Han får der grønt lys for et høyhus i Jonsvollkvartalet.

Etter det BT kjenner til har Strøen planer om et hotell, som med over 27 meter burde gi en solid vekst i antall hotellsenger i Bergen.

Strøen vil selv ikke kommentere planene, men det gjør Iversen:

— Jeg har sett to utkast, der det ene har et bygg med hotell som hovedformål og leiligheter oppå det. Det vil gå ut over 27 meter.

Iversen understreker at en i begge sakene må vurdere høydene opp mot hva en får igjen i form av arkitektur, kulturtilbud og friarealer.

Det gjelder også for det tredje stedet byrådet vil vurdere «punktbygg» på over 27 meter: Nonneseterkvartalet. Der har statlige Entra Eiendom allerede lansert et 15 etasjers kontorbygg, en etasje høyere enn rådhuset.

Åpner for flere høyhus

— Åpner dere ikke nå for flere høyhus i sentrum? Hvordan kan dere argumentere mot høyhus andre steder om dere tillater det der det tilfeldigvis nå finnes planer om det?

— Etter loven kan alle fremme forslag med planer om høyere hus, men vi har vært veldig tydelig på at det er risikosport. Det generelle prinsippet er at en ikke skal utfordre høydene, med mindre det er særskilt interesse at det blir vurdert i en plansammenheng, sier hun, og nevner kulturhus som eksempel på formål som kan åpne for nye høyhus i sentrum.

Rådhuset forblir høyest

I tillegg til de tre «punktbygg»-tomtene, er det tre områder der det blir fritt frem for å bygge over 27 meter, dersom bystyret godkjenner byrådets plan: Nygårdstangen, Sydnes og Laksevågneset.

Virkelig høye hus vil byrådet tillate på Nedre Nygård (langs Lars Hillesgate) og på utsiden av Hegreneset. Men heller ikke her blir det lov å bygge over 50 meter. Bergen rådhus er til sammenlikning 51,2 meter høyt.

— Så prinsippet er at ingenting skal være like høyt som Bergen rådhus?

— Nei. Vel, jo. Fjellene, sier Iversen.

Arkiv