Flertallet i Stortingets transportkomité avviser regjeringens forslag om å utrede hva som skal skje med ubåten U-864, som ligger på havbunnen utenfor Fedje, på nytt.

Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti vil gjennomføre hevingen av den tyske ubåten etter det oppdraget som allerede er tildelt selskapet Mammoet Salvage.

Komiteen avga innstilling om saken torsdag. Når saken kommer opp i Stortinget mandag, blir det likevel etter alt å dømme flertall for nye utredninger fordi de rødgrønne partiene vil støtte forslaget fra regjeringen.

I den muntlige spørretimen i Stortinget onsdag sa fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen (Ap) at ubåten vil bli hevet når sikkerheten er god nok, men at det er nødvendig med nye utredninger for å være helt sikker.

Komitéflertallet mener at ytterligere utredninger er unødvendig fordi høringene i Stortinget etter deres mening allerede har vist at det er prosjektmessig, miljømessig og økonomisk forsvarlig å inngå endelig kontrakt med Mammoet Salvage om å heve ubåten med 65 tonn kvikksølv om bord.

' Hva mener du om utviklingen i Fedje-saken? Si din mening her.