Bussruta skal gå mellom Bygarasjen og Nøstet. Ruteløyvet gjeld for ti år.

Føremålet med rutetilbodet er å leggja forholda til rette for betre kundetilgang til sentrumshandelen, betre utnytting av parkeringsanlegga og frigjera gategrunnen for trafikk.

Rutetilbodet vil bli finansiert av reklameinntekter og tilskot frå Bergen Parkeringsselskap, næringslivet og andre institusjonar/organisasjonar, og krev såleis ikkje fylkeskommunale tilskot, skriv Hordaland fylkeskommune i en pressemelding.