Samtlige partier i komité for miljø og byutvikling støtter forslaget om en mulighetsstudie for etablering av svevebaner i Bergen.

Dermed har innbyggerinititativet, frontet av Anders Waage Nilsen, fått gjennomslag i det første skrittet mot det endelige målet: En urban gondolbane fra Bystasjonen til Haukeland.— Ideen er såpass innlysende smart at den appellerer til ganske mange, sa Waage Nilsen til BT i fjor.

5000 passasjerer i timen

Ifølge initiativtakerne kan en svevebane få god kapasitet og transportere opptil 5000 passasjerer i timen i hver retning. Innbyggerinitiativet har pekt på at gondolbaner har vist seg som et effektivt og miljøvennlig alternativ i tette byområder hvor det oppstår trafikkproblemer.

— Kapasiteten er svært stor, og bemanningsbehovet er lite. Dermed ligger det mye til rette for en effektiv driftsmodell, skriver forslagsstillerne.

De understreker også at en gondol er rimeligere å bygge enn en bybane.

Ja til utredning

Byrådet stilte seg positiv til forslaget, i hvert fall så lenge det bare er snakk om å utrede:

"Byrådet mener det kan være interessant å se på parallelle løsninger til Bybanen på strekninger der det kan oppstå kapasitetsproblemer", heter det i innstillingen.

Nå har også de andre partiene støttet vedtaket om å undersøke «om det i samarbeid med andre aktører og myndighetsorganer er grunnlag for å lage en mulighetsanalyse om gondolbaner i Bergen».

Saken skal endelig behandles i bystyret.