Som ventet kunngjorde samferdselsminister Torild Skogsholm i dag at fergesambandene Mortavika — Arsvågen i Rogaland og Halhjem - Sandvikvåg i Hordaland skal få nye ferger, drevet med naturgass.

-Bedre for bilistene

Begge strekningene ligger langs E 39 "Kyststamvegen" mellom Bergen og Stavanger, og Skogsholm lover at bilistene vil få et bedre tilbud med de nye fergene.

— Bruk av gassferger er i tråd med regjeringens mål om økt bruk av gass innenlands og en mer miljøvennlig ferjeflåte. Men nye gassferger betyr også et bedre og raskere fergetilbud, sier samferdselsministeren, som presenterte vedtaket sammen med olje- og energiminister Einar Steensnæs.

Tildeling av nye konsesjoner for drift av fergerutene vil skje etter en anbudskonkurranse som utlyses i løpet av februar. Målet er at fergene skal kontraheres i september - oktober og settes i drift innen 2007.

Trenger færre ferger

Både HSD og Fosen Trafikklag har varslet at de vil kjempe om konsesjon på Halhjem - Sandvikvåg. Inntil anbudsrunden er fullført kan derfor Skogsholm ikke si hvor mange gassferger som vil bli bygget og hvor mye de vil koste.

— Vi tar utgangspunkt i at rederiene vil trenge færre ferger enn de syv som i dag trafikkerer sambandene. Kapitalkostnadene for de nye fergene vil betales gjennom driften, og vi vil prøve å holde det statlige driftstilskuddet så lavt som mulig, sier hun.

Det er tidligere antydet at to gassferger til 250 millioner kroner stykket vil være nok for Halhjem - Sandvikvåg. Gassfergene blir større og raskere enn dagens ferger. Billettprisene skal holdes på samme nivå som i dag, lover Skogsholm.

KLART FOR GASSFERGE: Slik kan gassfergen mellom Halhjem og Sandvikvåg bli seende ut.