Mandag kveld vedtok byrådet å utvide bompengeperioden til 2025. Slik skal det såkalte Bergensprogrammet, hvor Ringveg Vest og Bybanen er hovedelementene, finansieres.

— Helt i tråd med næringslivet i Bergen sitt ønske, sier Marit Warncke, administrerende direktør i Bergen Næringsråd.

Tirsdag presenterte hun og Atle Kvamme, kommunikasjonsleder i Bergen Næringsråd, resultatene av den årlige medlemsundersøkelse om transport og kommunikasjon.

— Den viser et klart flertall for utvidelse av bompengeperioden. Over 80 prosent svarer at de har stor vilje til å betale bompenger om dette medfører at veiene bygges raskere, sier Warncke.

523 av Bergen Næringsråds 2700 medlemmer har svart på undersøkelsen som omfatter alt fra sykkel og bilbruk til rushtidsavgift og bybane.

— Hele 66 prosent ønsker at Bergensprogrammet skal videreføres ved at bompengeperioden forlenges.

Gjør plass til nyttetransport

Tidligere år har næringsdrivende i bergensregionen vært litt lunkne til bybaneprosjektet. I år er respondentene i større grad positive.

— Færre enn vi har hatt inntrykk av tidligere er blitt påvirket av gravearbeidet, verken som næringsdrivende eller trafikant, sier Atle Kvamme.

Og selv om bare 48 prosent tror Bybanen vil bedre fremkommeligheten i Bergen, mener Kvamme at undersøkelsen viser en holdningsendring.

— Trafikken må vekk fra gatene for å gjøre plass til nyttetransport, og et overveldende flertall ser viktigheten av å videreføre Bybanen. Først og fremst til Flesland, så Åsane, men siden også andre bydeler.

At næringslivet ønsker trafikken vekk fra gatene, vises også igjen i spørsmålet om rushtidsavgift. Nær 70 prosent ønsker at det innføres rushtidsavgift, dersom man er sikret et tilstrekkelig kollektivtilbud før avgiften innføres.

Vil kjempe for statlige midler

— Utfordringen for politikere lokalt og oss i Bergen Næringsråd er å kjempe om en større statlig andel, sier Warncke.

Hun mener det ligger for mye usikkerhet rundt langtidsfinansieringen av samferdselsprosjekter.

— Alt kan ikke bompengefinansieres. Vi må, sammen med lokalpolitikerne, gjøre dette til en felles kampsak.

Hun viser til at bedrifter og næringsliv ofte planlegger i mye mer enn ti års perspektiv.

— De har behov for forutsigbarhet i samferdselspolitikken, og kan ikke være avhengig av det som blir bevilget fra år til år.

Direktøren vil ikke godta at Bybanen stopper i Rådalen.

— Det vil være veldig dramatisk for Bergen og hele regionen.

Kommentarer? Si din mening i feltet under!

VINNER TILHENGERE: Gravekaoset til tross, folk som driver butikk i Bergen er stort sett positive til Bybanen.
Arkiv