RAGNHILD HOV ragnhild.hov@bt.noI en uttalelse sier årsmøtet at partiet ikke ønsker å reise en debatt om kongedømmet nå, selv om mange i partiet prinsipielt er for republikk. Årsmøtet begrunner standpunktet med at kongehuset spiller en tilbaketrukket og samlende rolle i det konstitusjonelle demokratiet.Et forslag om å holde folkeavstemning om styringsformen i neste stortingsperiode, nådde ikke opp.