— Å åpne forkonsekvensutredning er ikke det samme som å åpne for boring, sier fylkesleder Sveinung Valle om vedtaket fra partiets årsmøtei helgen.

Der gikk de inn for konsekvensutredning av boring i Lofoten med 71mot 38 stemmer.

Mer kunnskap

Årsmøtet har fattet et tilleggsvedtak om at detmå foreligge et vedtak fra Aps landsmøte før de aktuelle områdene faktisk åpnesfor oljeboring.

— Det erAP-tradisjon å innhente kunnskap før vi eventuelt setter i gang storeprosjekter – så også i dette tilfellet, sier Valle.

Delte partier

Årsmøtene i Aps fylkeslag iMøre og Romsdal og Akershus gikk mot konsekvensutredning i helgen. Valle sier han ikkevil overdrive viktigheten av vedtaket i Hordaland frem mot høstens valg.

— Ap er et partimed stor bredde, og uenighet er noe vi må regne med, sier Valle.

– Uansett hvilken regjeringvi får så er jo partiene delt i dette spørsmålet.

Valle sier at hensynet tilmuligheten for arbeidsplasser i Nordland og Troms veide tungt i denneavgjørelsen for dem som stemte for vedtaket.

Respektfull diskusjon

En av dem som stemte mot vedtaket er stortingsrepresentantJette Christensen.

— Vi har hatt en respektfull og faglig diskusjon,sier Christensen, som sier hun "lever bedre med vedtaket" fordi det trengs etlandsmøtevedtak før det kan åpnes for boring.

Spliden over Lofoten er hverken geografiskeller demografisk, sier stortingsrepresentanten, som heller ikke tror vedtaket vil påvrike velgerne.

— Det handler ikke om geografi og det handler ikkeom alder. AP er et bredt parti med plass til mange meninger, sier Christiansen.

E39

Blant de andre sakene Arbeiderpartiet diskuterte i helgen var traseevalget til E39 over Bjørnefjorden. Her var partiet forsiktig med å gjøre vedtak, og vil ha flere opplysninger på bordet.

— Vi gikk inn for å be regjeringen greie ut om det midtre alternativet, blant annet når det gjelder kostander, tidsaspekt og konsekvenser for klima og miljø, sier Valle.

Må sanke stemmer

AP har en "kjempejobb" å gjøre i månedene fremover for å snu den negative utviklingen på meningsmålingene, sier fylkeslederen.

— Vestlandet har hatt en formiddabel vekst, og har fått over 40 000 nye arbeidsplasser bare i vårt fylke de siste årene. Jeg tror at mange ikke har begynt å sette seg skikkelig inn i de politiske alternativene ennå - mange sier at de ønsker et skifte bare for å få et skifte - at andre bør få prøve seg og at åtte år er nok, sier Valle.