Lidl har planer om å bygge i alt seks butikker i Bergen. Gårsdagens vedtak i bystyret er trolig er signal om at Lidl også vil får tommelen opp i de fem andre byggesakene.

Men før Lidl flytter inn i Ervikveien i Eidsvåg, må lavpriskjeden gi litt etter i forhold til sine opprinnelige planer.

Lidl må nøye seg med 70 i stedet for 120 parkeringsplasser og deler av plassen skal beplantes.

Parkeringsplassen og taket på bygningen skal ikke være oransje, men grå eller svart.

Bygningen skal ikke se ut som en massiv kloss, men brytes opp ved hjelp av materialbruk og vinkler.

Gøril Andreassen i Natur og Ungdom, sier organisasjonen mener det er horribelt at det bygges nok en butikk, basert på at kundene skal kjører privatbil til og fra. Hun reagerer også på at byrådet tillater 70 parkeringsplasser når byggesaksavdeling opprinnelig mente 38 var nok i forhold til kommunens regelverk.

Lisbeth Iversen (KrF), byråd for byutvikling, sier antall parkeringsplasser Lidl får bygge er i samsvar med antall andre liknende butikker utenfor Bergen sentrum allerede har fått tillatelse til å ha.