HANS K. MJELVA

Utbyggerne av det omstridte leilighetsbygget i Lappen 9 (Storhaugen Terrasse) har fått godkjent sitt nye forslag til utkjøring fra garasjen i bygget. Det har byråd for miljø og byutvikling, Lisbeth Iversen, bestemt.

Dermed er utbyggerne et skritt nærmere å få brukstillatelse, slik at de 14 som til nå har kjøpt leiligheter der kan flytte inn.

Sikten fra utkjørselen er for liten i en retning, men det mener byråden kan aksepteres fordi farten på veien er så lav.

Godkjenningen forutsetter også at utbygger får en avtale med naboen om å kjøre over hans eiendom. Det er likevel ikke absolutt nødvendig, sier rådgiver Bjørn Bertelsen ved byrådsavdeling for byutvikling.

— Inntil det foreligger en avtale eller rettskraftig dom må tilkjøring skje fra og til øst. Og får en ikke en slik rett, ligger det i dette at det er gitt en tillatelse men at kjøringen må skje mot øst, sier han.

Flere skjær i sjøen

Men selv om garasjen nå blir godkjent, har utbyggeren et langt større problem: Som BT allerede har skrevet, står hele bygget for nærme en av naboeiendommene og byrådet vil ikke gi dispensasjon.

Den saken er nå sendt til Komité for miljø og byutvikling, som har sitt første møte 18. august. Siden opposisjonen har vært kritisk til hele prosjektet, vil trolig de støtte byrådet.

Dermed må deler av bygget rives.

Utbyggeren kan heller ikke regne med noen midlertidig brukstillatelse i påvente av den videre behandlingen.

— De kan søke, men slik signalene har vært kan det bli noe vanskelig, sier fungerende byggesaksjef Inge Gravdal.

<b>GODKJENT:</b> Kommunen har godkjent utkjørselen fra garasjen på visse vilkår, men det er flere skjær i sjøen for boligblokken i Lappen.<br/>ARKIVFOTO: PAUL SIGVE AMUNDSEN