Gunnar Wiederstrøm

Ishallen blir et spleiselag der Frank Mohn AS bidrar med 15 millioner kr, Stor— Bergen Boligbyggelag med 7 millioner og tippemidler med 6 millioner kroner.

Kommunen skal i tillegg dekke renteutgifter for 14 millioner kroner av lånet på 22,5 millioner, samt halvparten av driftsutgiftene.

Frp og Pensjonistpartiet stemte i mot. Disse partiene mener at kommunenes økonomiske situasjon er slik at de ikke kan forsvare å bruke penger på ishallen.