KARI PEDERSEN

Majestetisk og jomfruelig kneiser Byrkjefjell for enden av det åpne dalføret, badet i påskesol.

Monica Hamre puster tungt, men det er ikke utsikten mot Byrkjefjell som tar pusten fra henne. Hamre har tilbakelagt de bratte bakkene opp fra Ungdomsheimen med tre år gamle Sandra på slep. Datteren Benedicte og tantebarna Bendik og Maren går for egen maskin.

Samme turen har hun tatt utallige ganger i vinter. Monica Hamre er blant de flittige turgåerne i et fjellområde som politikerne i Kvam vil åpne for utbygging.

Ny helårsvei

Grunneiere og næringslivet i Kvam har foreslått å anlegge en hel alpinlandsby i området Steinskvanndalen-Byrkjefjell, på nordsiden av riksveien.

På forrige formannskapsmøte fikk ideen tverrpolitisk støtte, forteller Martin Vik (Sp), medlem av en gruppe som har arbeidet med den nye kommunedelplanen for Kvamskogen.

Arbeidsgruppen foreslår å lette på utbyggingspresset i områdene sør for riksveien. I stedet skal det åpnes en ny akse i fjellet nordover, i fjellområder som til nå har vært uberørt av hyttebygging.

Den nye alpinlandsbyen krever en ny helårsvei, som er foreslått lagt fra NAF'en i retning Byrkjefjell. Langs den nye veien kommer nye hyttefelt — opp til 400 hytter når området er fullt utbygd.

- Må høyere opp

Martin Vik mener klimaskiftet fordrer at Kvamskogen får nye alpinbakker i høyereliggende og mer snøsikre områder. Ved Byrkjefjell vil et skiheisanlegg starte på 520 meter over havet.

— Alternativet var å ta i bruk fjellområdene opp mot Kvitingen, men der er utfarten mye større, sier Vik til Bergens Tidende.

— Er du forberedt på at fylkeskommunen og fylkesmannens miljøvernavdeling vil reise innsigelse mot å åpne et nytt fjellområde for utbygging?

— Det kan godt være. Da må vi ta en diskusjon ut ifra målsettingen for planarbeidet vårt; å gjøre Kvamskogen til det mest attraktive hytteområdet i landsdelen. Det krever blant annet et skikkelig alpintilbud, sier Vik.

- Turområdet ikke ødelagt

Brynjulf Bergesen, leder av Kvamskogen Næringslag, understreker at alpinlandsbyen på Byrkjefjell er langt frem i tid.

Når planene er godkjent, starter jakten på investorer. Full utbygging vil kreve investeringer på om lag en halv milliard kroner.

— Hvor skal folk gå på tur nord for riksveien hvis Byrkjefjell bebygges?

— Turområdet blir ikke ødelagt om vi bygger en alpinlandsby der inne. Veien inn til Steinskvanndalen ligger urørt. Skiløypene kan gjerne gå opp gjennom hyttefeltene. Selve alpinanlegget berører ikke turfolket, sier Bergesen.

Monica Haug synes ikke Kvamskogen trenger flere skiheiser. Hun mener Byrkjefjell-området bør forbli jomfruelig.

— Ikke kan jeg skjønne at det trengs å bygge flere hytter heller. Rundt Furedalen ligger altfor mange hytter ubrukt, også i påsken, sier campingvognbeboer Monica Hamre.

MOT BYRKJEFJELL: Utsikten over mot majestetiske Byrkjefjell er premien for dem som karer seg bakkene opp fra Ungdomsheimen. Tre år gamle Sandra får drahjelp av mamma Monica Haug, mens Benedicte, Maren og Bendik går for egen maskin. <br/>Foto: KNUT STRAND