Ansatte på Ladegården sykehjem får nå jobbe 13-timers arbeidsdager i helgene. Arbeidstilsynet har godkjent turnusen, som innebærer 13 timers arbeidsdag lørdag og søndag hver fjerde helg.

— Dette betyr at vi nå kan forsøke på et sykehjem med en ordning som kan være mye bedre for pasientene ved at de ansatte går over lengre tid og dermed bedre tilpasset brukernes behov, sier byråd for helse og omsorg, Hilde Onarheim.- Vi har hatt forsøksordninger lengre vakter på avdelinger for funksjonshemmede, og de har blitt roligere og mer fornøyd, sier Onarheim.

Ansatte vil ha det

Det er ansatte på en demenspost som nå får prøve ut langvaktene. de har selv ønsket å prøve ut turnusen med langvakter hver fjerde helg, i stedet for vanlige vakter hver tredje helg som i dag.

Onarheim legger stor vekt på at dette er ønsket av de ansatte, og at fagforeningene lokalt har vært positiv til prøveprosjektet.

Slike turnuser som går ut over eksisterende avtaler må godkjennes av fagforeningene sentralt. Sykepleierforbundet har sagt ja, mens Fagforbundet har sagt nei.

Meldte seg ut

På Ladegården ble saken løst ved at de to medlemmene i Fagforbundet meldte seg ut. Dermed gikk saken over til Arbeidstilsynet for endelig godkjenning.

Institusjonssjef Kari Hamre ved Ladegården sykehjem regner med at de starter opp den nye turnusen over påske.

Hun er glad for at de nå kan komme i gang.

— Dette betyrat vi nå får lov til å prøve å gjøre noe med det vi ser som utfordringer: Å fåstørre fagdekning i helgene, få mer kontinuitet for beboerne og høyerestillingsprosent for våre ansatte, sier hun.