Disse signalene ga KrFs Trygve Birkeland da bystyret i går vedtok å omgjøre bydrift og vann— og avløp til to kommunale foretak. I disse sakene er det trolig KrF som avgjør hvor grensen går for høyresiden.

— Samfunnet har investert enorme verdier i vann- og avløpsnettet. Å slippe inn utenforstående her er det umulig for oss å gå videre med, sa Trygve Birkeland

Byrådet gikk ved juletider inn for å gjøre bydrift til aksjeselskap, men trakk dette forslaget på vei mot bystyret.

Bydrift Bergen KF og Bergen Vann KF blir navnene på de nye selskapene som vil få egne styrer og egne direktører. Et bredt flertall gikk i går inn for de nye KF-selskapene. SV og RV gikk inn for å opprettholde bydrift og vann- og avløpsetaten som egen etat..