På torsdagens møte i komité for miljø og byutvikling gikk Christoffersen på nederlag etter nederlag, i en komité der byrådets egne partier har flertall.

I seks av syv klagesaker der byråden hadde innstilt på avslag til en byggesak, bestemte politikerne fra byrådspartiene at man skulle gi utbygger en sjanse til.

— Regelrytter

Dermed er Christoffersen offer for akkurat det samme som Lisbeth Iversen (KrF), da hun var ansvarlig for byggesaker. Byråden støtter i stor grad avgjørelsene til sin egen etat, og argumenterer ut ifra regelverk og formalia. Bystyrepolitikerne i komiteen ser rundere på det, og gir dispensasjon eller tillatelse på vilkår. Flere av snuoperasjonene var initiert av Christoffersens eget parti.

  • Klagesaker er ofte snakk om skjønnsspørsmål. Jeg lever godt med at representantene fra Frp, Høyre og KrF i noen tilfeller er uenige med meg, sier Christoffersen.

Komitédør Ruth Grung (Ap) mener at Frp-byrådens nederlag skyldes at han er en regelrytter som altfor ofte sier nei på grunn av formalia.

  • Jeg har aldri opplevd en så byråkratisk og lite næringsvennlig byråd som Christoffersen. Ja-holdningen som Frp snakket om da de gikk i byråd, kjenner jeg ikke igjen i det hele tatt, tordner hun.

Også Kjersti Toppe (Sp) er forundret over at Christoffersen så ofte er på hennes og SV sin restriktive linje i klagesaker, mens de borgerlige og Arbeiderpartiet går sammen om å gi dispensasjon.

  • Dette har vært en trend i lengre tid, men det var ekstremt på torsdagens møte. Jeg måtte rose ham for at han var såpass prinsipiell, sier hun.

«Ja-kommunen»

I samarbeidsavtalen for byrådet er det et eget avsnitt om «Ja-kommunen». Der heter det: «Det skal være enkelt å bygge i Bergen (...) Kommunen skal være imøtekommende, serviceinnstilt og en konstruktiv og aktiv samarbeidspartner. (...) Kommunen skal ha en positiv innstilling til søknadene og legge til grunn en ja-holdning og ha en aktiv og åpen dialog».

  • Føler du at du har fått til dette, Christoffersen?
  • Ja, det gjør jeg. Husk at 87 prosent av byggesakene ikke blir klaget på, og dermed ikke kommer til politisk behandling. Og i de aller fleste klagesaker er bystyrepolitikerne enige i min innstilling. Torsdagens møte var ikke representativt.

- Ikke sur

På møtet tok Christoffersen ordet for å advare medlemmene i komiteen mot å gjøre vedtak der man sa ja på visse vilkår, slik det skjedde i flere klagesaker. Ruth Grung mener han var uprofesjonell.

  • Han surnet, rett og slett. Som byråd må han tåle at de folkevalgte er løsningsorienterte og tar andre avgjørelser enn ham, basert på sunt folkevett.

Byråden avviser at han var sur fordi han ble overkjørt.

  • Nei, mitt utgangspunkt er at prosessen blir gal. Det var det jeg advarte mot. Ifølge loven må slike vilkår uansett søkes om på nytt. Dermed ville komiteen oppnådd det samme med å si nei og ta med en merknad om hva utbygger må gjøre for å få ja.
JA ELLER NEI: Byråd Øistein Christoffersen beskyldes av Ruth Grung (Ap) for å ha blitt en sur regelrytter. Christoffersen mener han fortsatt er en ja3-byråd, selv om han møtte motbør også hos sine egne på torsdagens møte. ARKIVFOTO: HELGE SUNDE
Helge Sunde