— Åsane er en av de bydelene som har lidd under - skal vi si, i beste fall - mangel på koordinert utbygging, sier Lisbet Iversen, byråd for miljø- og byutvikling.

Hun gremmes over situasjonen i dag. Gående må passere store parkeringsplasser og tett trafikk på veien fra ett kjøpesenter til ett annet.

— Det er vel sjelden jeg har sett en mer uholdbar situasjon enn den tilfeldige og store overflateparkeringen jeg ser i Åsane.

Levende sentrum

Bergen kommune arbeider med en ny reguleringsplan for Åsane, en plan Iversen håper å få behandlet i høst.

Samtidig er Statens vegvesen i gang med en analyse av trafikken i Åsane, en analyse som skal munne ut i en plan for hvordan trafikken skal reguleres.

Iversens håp er at alt dette skal ende med at flere hundre meter av motorveien legges under lokk, samtidig som parkeringen flytter inn i parkeringshus, enten over eller under bakken.

Mellom kjøpesenterne skal det være gågater og åpne torg. Iversen håper dessuten at kjøpesenterne åpner sine lukkede fasader ut mot det offentlige uterommet og ikke bare nøyer seg med en inngang, slik som i dag.

— Vi vil lage et levende bydelssentrum.

Selger lokket

Motorveien deler i dag Åsane i to. Trafikken skaper støy og lokal forurensning. Vakkert er det heller ikke, mener Iversen.

Et lokk vil fjerne de lokale ulempene og binde bydelen sammen, mener byråden.

På lokket vil hun ha en kombinasjon av offentlige rom og bygninger. Salg av tomter på lokket kan være med og finansiere en del av utbyggingen, mener hun.

— Det er brukt mye i Europa. Spesielt i England har man vært flinke til å gjenvinne arealer. Dette er ikke noe nytt, og det er på tide at vi kommer videre vi og.

Gigantiske planer

Bergens Tidende skrev i går om de gigantiske utbyggingsplanene for Åsane Senter.

Eieren, Nordea Liv, planlegger å bruke til sammen 465 millioner kroner for å utvide med 25.000 kvadratmeter, hvorav 15.000 kvadratmeter butikker.

Iversen vil ikke kommentere planene, men sier de må ses i lys av den nylig vedtatte kommunedelplanen og den kommende reguleringsplanen.

Direktør for eiendomsinvesteringer i Nordea Liv, Hans Jacob Trumpy, sier Åsane Senters mål er å øke antall parkeringsplasser fra 750, til mellom 1000 og 1200. Utbyggingen av parkeringsplasser vil alene koste 100 millioner kroner. Plassene skal delvis ligge i dagen, og delvis i parkeringsanlegg over og under bakken.

LEGGER LOKK: Salg av tomter på lokket over motorveien skal betale utbyggingen Lisbet Iversen (KrF), byråd for miljø- og byutvikling, ønsker seg for å redusere trafikkplagene i Åsane.
Odd Mehus (arkiv)