— Vi kan ikke åpne hele garasjen før vi har på plass en permantent løsning for trafikkavvikling i kvartalene rundt Engen og Nøstet.

Riktignok forbereder Iversen en hastesak om trafikkavviklingen Engen/Nøstet-området til bystyret. Men det vil bli sommer før nye løsningen kan settes i verk.

— Kan du se på midlertidige løsninger for å få køene ned før jul?

— Jeg innser at det kan bli umulig å håndtere køene i juletrafikken. Derfor vil jeg vurdere å finne en utvei slik at vi kan tillate flere biler i Klostergarasjen i julemåneden.