Da kjøpte han utmarksparsellen Lillebø på sørsiden av Algrøyna — rett over sundet fra Langøyna - plukket ned huset på Langøyna og satte det opp igjen på Lillebø.

Sammen med de eldste sønnene fra siste ekteskap omskapte han utmarken til et lite småbruk, fraktet stein og jord i robåt fra andre siden av Sekkingstadosen og laget murer for nødvendig jordsmonn. De seks-syv målene med «steinbruk» holdt til en ku, noen sauer og en liten hønseflokk.

Ivar drev fiske og Malene (Madla) styrte hus og heim og småbruk med hard hånd.

Malene var fødd på Algrøyna, trolig under navnet Malene Hansdatter Algerøen (Algrøy). Hun giftet seg med Ivar i 1900, og de fikk seks sønner i årene frem til 1909.

Dette forteller Gudveig Lillebø på kulturavdelingen i Fjell kommune. Hennes far var yngst av de seks sønnene til Ivar og Malene, og med årene overtok han Lillebø. To av brødrene hans døde på slutten av 1920-tallet, og en utvandret til Amerika. Familien til Gudveig Lillebø flyttet fra Lillebø til Sekkingstad i 1954, og Malene døde der i 1957.

Bilder

Fotoene som er brukt i denne artikkelen og i materiellet som er sendt ut til husstandene i Fjell, har Gudveig Lillebø skaffet. Noen av dem er fra hennes eget familiealbum.