— Den eksterne granskingen av Giardia-epidemien i Bergen har nå konkludert på samme måte som den interne granskingsrapporten. Som fagdirektør tar jeg det faglige ansvaret for det som har skjedd, og har bedt om avløsning fra min stilling, sier Ivar Kalland i en pressemelding.

— Konklusjonen i granskingsutvalgets rapport var nokså entydig med hensyn til årsaken til utbruddet. Giardia-utbruddet vært en stor utfordring, og jeg er veldig lei meg for at så mange ble syke, sier han.

Kommunaldirektør Edel Eikeseth har forståelse for avgjørelsen.

— Det har vært en rivende utvikling innen vann- og avløpsfeltet, og Bergen kommune har investert milliardbeløp de siste årene. Vi har fått veldig mye til i Bergen og har på mange måter vært i forkant av utviklingen på dette området. Ivar Kalland har ledet dette arbeidet i en årrekke. Utfordringene har vært store, og jeg har forståelse for at han nå ønsker å tre tilbake, sier Eikeseth.

Magnar Sekse konstitueres som fagdirektør fra og med 19. mai 2006.

SIER OPP: Ivar Kalland