— Dette er ett steg i retning av en skole uten lærebøker, sier daglig leder i Its learning, Arne Bergby.

I dag presenterer han portalen, som ikke har fått noe navn enda, på Brukerkonferansen i Bergen.

Mange av de store norske forlagene som gir ut lærebøker, som Gyldendahl og Fagbokforlaget, skal legge sitt undervisningsmateriell ut på den nye portalen. I tillegg kan lærere og elever legge ut egne ting, som presentasjoner og oppgaver, på portalen. På denne måten kan andre får tilgang til stoffet.

— Tjenesten skal være gratis og åpen for alle. Du trenger ikke være bruker av Its learning for å bruke den, sier Bergby.

— Hva skiller innholdsportalen fra vanlige søkemotorer som vi har i dag?

— Alt stoffet er koblet opp mot lærerplanen. Lærere kan også gi kommentarer til innholdet på hva de synes er relevant i forhold til pensum, sier han.

Lærebøkene forsvinner nok ikke med det første, mener han, men han har bitt seg merke i at mer og mer stoff fra forlagene blir lagt ut digitalt.

— TV 2 skal også tilgjengeliggjøre sitt egenproduserte nyhetsstoff i portalen, forteller Bergby.

Slik kan elever være helt oppdaterte når de skal skrive oppgaver. Han er også i dialog med flere interessenter, som for eksempel VG og Statistisk sentralbyrå, om å publisere deres stoff i portalen.

— Tjenesten likner den BBC har i England, forteller han.