— Jeg beklager at Stig Sægrov havnet i problemer på grunn av at jeg ikke hadde med meg nødvendige papirer på dyrene. Det var mitt ansvar, uttalte Modesto Veccia da Bergens Tidende møtte ham i Italia i fjor høst.

En avtale signert 22. januar 2001 av Veccia på vegne av selskapet Asklepios og direktør Stig Sægrov bekrefter det Veccia hevder. Likevel hadde ikke Veccia med eksporttillatelse fra italienske myndigheter for de slangene som sto på Cites-listen over truede dyrearter. Veccia skyldte på italienske myndigheter.

— Vet du hvor lang tid det tar å behandle søknader? Skulle vi ha laget en utstilling med de nødvendige papirene i orden måtte vi ha startet et år i forveien. Nå var vi i tidsnød. Stig ville ha dette til åpningen i februar. Jeg skylder ikke på Stig, men vi hadde dårlig tid.

Men også da Akvariet organiserte en ny utstilling med eksotiske dyr i februar i fjor, viste det seg at mange av dyrene var ulovlig importerte, flere av dem blant de aller mest truede dyreartene i verden.

Denne gangen hadde Akvariet tillatelse til import. Nok en gang ankommer Modesto Veccia Bergen uten eksporttillatelse, selv om det i kontrakten ikke hersker tvil om Veccias ansvar. Nok en gang unnlater han å ta kontakt med Tollvesenet. Nok en gang skylder Veccia på italienske myndigheter, men denne gang er han òg misfornøyd med norske regler.

— Vi måtte flere ganger forandre listene fordi norske myndigheter ikke ga oss lov til å importere dyrene. Da Stig laget den første listen fikk vi flere nei. Så måtte vi lage nye lister og skaffe nye papirer. Det ble veldig knapt med tid.

Sægrovs advokat, Nils Tangedal er forundret over at det ikke er foretatt rettslige avhør av Veccia.

— Det ba jeg om 9. september i fjor. Jeg forlangte det som et etterforskningsskritt og jeg har ennå ikke fått svar. Det er høyst beklagelig men viser jo hvor ansvaret for at saken drøye ut ligger. Det tar altfor lang tid. De faktiske forhold er det ikke så stor grad uenighet om.