Denne type isplugger er gjerne et problem når produksjonen på en plattform stenges ned for vedlikehold— eller modifikasjonsarbeid en kort periode. Ispluggene eller hydratene som de heter, dannes gjerne når vann og gass strømmer i rør med temperaturer lavere enn 15 grader.

Slike isplugger som tetter røret representerer en fare for dem som jobber offshore. Det koster mye arbeid å fjerne dem og enda flere kroner, fordi de stenger produksjonen og hele pengestrømmen den tid det tar å bli kvitt dem.

For å unngå at de dannes, tilføres transportrørene enorme mengder med metanol når plattformene stenges ned.

Gjennom et samarbeid med Kjemisk Institutt og førsteamanuensis Tanja Barth, har Hydro klart å redusere metanolbruken med hele 67 prosent ved nedstengninger. I tillegg vil nedstengningen kunne skje raskere. Bare for Troll C-plattformen betyr tidsbesparelsen 3,5 millioner kroner per nedstengning. I tillegg kommer kostnads- og miljøbesparelsen på bruk av mindre metanol.

— Løsningen fant vi ved å utnytte egenskaper og kjemikalier som allerede finnes naturlig i enkelte oljer, sier overingeniør Per Fotland som er prosjektleder for det såkalte hydratprosjektet hos Hydro.

Det er ikke bare ved de regelmessige vedlikeholdsstengningene av eksisterende plattformer at denne kunnskapen hjelper.

— Dette er kunnskap vi også vil utnytte når vi nå planlegger den store Ormen Lange-utbyggingen, sier Fotland. Gassfeltet utenfor Mørekysten vil bli bygd ut på 1000 meter havdyp uten bruk av plattformer. I stedet bruker man undervannsløsninger på havbunnen og rør til land der et prosessanlegg vil behandle gassen.