Glørne frå to sigarettar er det einaste som lyser i mørkret på Hufthamar. Søstrene Turid og Trine Kolbeinsvik slår i hel fem minutt av den 25. timen utan straum.

— De får unnskylde korleis me ser ut. Det har ikkje vore så lett å stelle seg i det siste, seier Trine, og ler litt.

Austevoll var utan straum eit heilt døger etter at stormen Nina slo til laurdag ettermiddag. Straummangelen slo også ut både fasttelefon og mobilnett.

Søndag klokka fem var lyset tent igjen i store deler av øykommunen, men ikkje på Hufthamar.

Inne i stova til Turid Kolbeinsvik sit ungane Anita og Olav Heimark. Dei ser på telefonane som ligg på bordet, tomme for straum. Det er eit døger sidan dei har hatt kontakt med omverda.— Eg kjenner at eg ikkje taklar dette så veldig godt. Eg kunne aldri levd i gamle dagar, seier ho, og blir møtt med latter frå familien.

Fullstendig isolerte

Men spøk til side. Medan det storma så hardt rundt dei at sjøvatn rann inn gjennom ventilane på vindauga, var alle former for kommunikasjon slått ut. Ferjene slutta også å gå allereie klokka 12. Austevollingane vart fullstendig isolerte.

— Me kjente litt på det. Det var ikkje mogeleg å få noko informasjon. Eg har aldri vore med på liknande, seier Turid Kolbeinsvik.

I natt sov ho og dottera i stova, og passa på at det var varme i ovnen. Den har dei også kunna bruke til å koke seg litt kaffivatn.

Så heldig har ikkje søster og tante Trine Kolbeinsvik vore heime hjå seg, berre to minutt køyring sørover. Der tok stormen pipa.

Ho og mannen høyrde den deise i bakken. Halvannan meter med betong knuste.

Heldigvis var alle i huset trygt inne. Sidan laurdag kveld har ho og mannen halde varmen med ein gassomn dei fann i garasjen.

Utan straum frå fastlandet

På kriserommet til Austevoll kraftlag står halvfulle colaflasker og tallerkar med størkna middagsrestar igjen etter ei lang helg på arbeid.

På bordet ligg kartet som viser straumforsyningane til heile øykommunen. Administrerande direktør Geir Bergflødt peikar og forklarar. Der kjem straumen frå fastlandet, og det er der det ikkje har kome straum. Skader etter stormen på Fitjar kutta heile Austevoll av nettet.

KRISEROMMET: Administrerande direktør Geir Bergflødt i Austevoll kraftlag peikar og forklarer på kartet over linjenettet på Austevoll. Ordførar Renate Møgster Klepsvik (Frp) held seg oppdatert.
Paul Sigve Amundsen

Søndag ettermiddag var feilen retta opp, og Austevoll kraftlag jobba på spreng for å rette dei siste store skadane på sitt eige nett. Heile natt til laurdag og søndag gjekk mannskap fysisk langs linjene for å sjå etter skade. Dei måtte dra på eit titals kilo utstyr i fleire mil. Slikt tar tid.

— Me må kople inn linje for linje, område for område, for å lokalisere eventuelle feil, forklarar Bergflødt.

Framleis har han ei lang liste med feil. Han kan ikkje love at alle har internett igjen før kanskje tysdag.

Likevel meiner han austevollingane har klart seg godt. Overlevelsesinstinktet er godt utvikla på Austevoll, meiner Bergflødt.

— Folk har ringt inn og meldt seg til teneste hos oss. Heime virkar det også som om folk har funne løysingar på det meste, meiner han.

Jobba dag og natt

På brannstasjonen litt lenger nord på øya er det stilla etter stormen. Nokre i brannmannskapet har knapt hatt hovudet på puta det siste døgeret. Alle er brannmenn på dugnad, og skal på sine vanlege jobbar i morgon.

STILLA ETTER STORMEN: På brannstasjonen på Austevoll er det letta stemning søndag kveld. Vegane er stort sett rydda, og ingen har komme til skade. Nærast frå venstre: Kenneth Sele, Olav Hjarnes og Kato Veivåg.
Paul Sigve Amundsen

— Hovudprioriteringa vår har vore å halde vegane opne. Det har ikkje vore noko anna måte å kommunisere på enn å faktisk oppsøkje andre fysisk, difor måtte det vere opne vegar for utrykkingar og naudstilfelle, seier brannsjef Jahn Lei Veløy.

Dei har stort sett klart det, sjølv utan naudsamband. Også det datt ut med straumen. Etter kvart oppdrag måtte difor mannskapet reise tilbake til stasjonen for å få beskjed om kor neste oppdrag var. Slik gjekk natta og dagen.

Etter eit kaotisk døger sukkar dei letta over at ingen er komne til skade, og at ingen har fødd midt i uvêret.

- Me fekk ein støkk

Ordførar Renate Møgster Klepsvik (Frp) var med i kriseteamet heile søndag. Ho er imponert over austevollingane.

— Me fekk ein støkk i går, då me først såg kor sårbare me er. Me har aldri vore ute for liknande. Men me har stått samla i dette, det har vore store mannskap på jobb, og ingen har klaga.

Ho peikar særleg på både brannmannskapet og dei tilsette i kraftlaget. Ho meiner også austevollingane har takla det å vere fråkopla både straumnett og mobilnett på ein god måte.

— Ingen er irriterte eller liknande når me er i kontakt med dei. Folk forstår nok at dette er ein vanskeleg situasjon.

Mest dramatisk var det kanskje for sjukeheimen i øykommunen, der ein trong straum til både lys, varme og utstyr som til dømes oksygenapparat.

— Heldigvis fekk me låne eit aggregat frå Bergen, som kom rakst på plass søndag morgon, seier Klepsvik.