Arbeidet med å rydde opp etter raset kommer tidligst i gang etter pinse og det vil ta minst to uker før veien mellom Kallestad og Gammersvik blir ryddet. En stor steinblokk på oversiden av rasstedet må sikres før selve ryddingen av veien kan starte, melder NRK.

– Dette er et stort ras. Massene dekker veien i et 25 meter langt belte, og to meter i høyden, sier geolog Njål Farestveit til NRK.

Mellom 50 og 60 personer er uten veiforbindelse og dermed isolert etter jordraset på Osterøy natt til fredag. Ifølge Statens vegvesen finnes det ingen omkjøringsvei til bygdene Kallestad, Toskedalen, Grøsvik og Gammersvik.

– Nå jobber vi for at de som bor i området skal komme seg til og fra hjemmet, og sannsynlig blir det satt opp ekstrabåter, sier ordfører Øyvind Olsnes i Vaksdal kommune.

ASLE MYKSVOLL