Den siste uken har krangelen gått mellom lokale iskjennere og Grønn etat i Bergen kommune.

— Jeg har vokst opp og bodd her i mer enn en mannsalder. Så tykk som isen er nå, er jeg sikker på at den er trygg, sier naturvernaktivist Per Nordø. Han bor ved iskanten på Fantoftneset og har den siste uken flere ganger kontaktet Grønn etat for å få erklært Tveitervannet som issikkert.

- Nekter å måle

— Men de vil ikke engang komme for å måle, sier Nordø. Senest lørdag ettermiddag var han ute på vannet og målte isen flere steder. Han sier at isen var mer enn 20 centimeter tykk på alle målepunkter.

— Enkelte steder er isen inntil 29 centimeter tykk, sier Nordø.

Miljøvernforkjemperen mener at Grønn etat i tillegg til ismålinger også burde lytte til lokalkjente når de skal vurdere issikkerheten.

— Tveitevannet er det mest populære og mest benyttete vannet til isaktiviteter her i Bergen. Det har vært benyttet til ishockey, skøyteløp og spaserturer så lenge det har bodd folk i byen, påstår han.

Temperaturen svinger

— Så lenge nattetemperaturen er så lav som den er nå, vet alle lokalkjente her at isen på vannet er trygg. Grønn etat hindrer folk å komme og nyte vinterlivets gleder, slik de nå holder på, sier Nordø.

Einar Jensen i Grønn etat er vel kjent med isentusiastenes synspunkter.

— Vi har hatt flere diskusjoner med beboere rundt Tveitevannet som mener isen er trygg nok til at vi kan slippe folk utpå, sier han.

Står på sitt

Isekspertene i Grønn etat er sikre i sin sak

— Ingen vann i Bergen er trygge nå , sier Jensen. Han forklarer at sikker is ikke er det samme i febraur og mars som i desember og januar.

I de mørkeste månedene har vi ikke så store temperaturforskjeller mellom natt og dag.

— Det gir mer stabile isforhold. Den siste uken har det vært kuldegrader om natten, men varmegrader om dagen. Det gir garantert ikke trygge nok isforhold til at vi kan merke vannene som sikre, sier Jensen.

Han sier at Grønn etat ikke kan ta hensyn til istykkelsen alene.

Alle skal med

— Isen må være så sikker at vi kan slippe alle ut på vannet. Vi skal ikke bare ta hensyn til skøyteløpere og folk som går alene. Folk skal kunne komme i store flokker med barnevogner og annet utstyr. Vi må være helt sikre før vi erklærer isen for trygg, sier han.

Grønn etat holder oppsyn med isen på 40 vann i byen og på Byfjellene. Den siste uken er ikke i istykkelsen målt på noen av disse vannene.

— Det har ingen hensikt. Vi vet at isen ikke er trygg med de temperatursvingningene vi har, sier Jensen.

BT understreker at all ferdsel på islagte vann skjer på eget ansvar. Vi viser også til isvettreglene i faktaboksen.