PÅL ANDREAS MÆLAND

Ankesaken i Gulating lagmannsrett starter mandag, men i går ble det første bevisopptaket gjennomført. I Bergen tingrett ble Ramsland dømt til fengsel i 21 år for drap på ekskonen Ingse Rønnestad.

Ny forsvarer

En driftsbetjent ved parkeringshuset CityPark var i går innkalt for å forklare seg. Han var på jobb 4. mars 2004, dagen da Ingse Rønnestad ble funnet drept i parkeringshuset, og var den som meldte fra til politiet om drapet. Da saken gikk for tingretten i november, fortalte vitnet om hvordan han hørte smell og gikk oppover i etasjene for å sjekke. I felt F fant han en person som lå på gulvet.

Harald Stabell trakk seg i forrige uke som forsvarer i saken, etter at Ramsland forlangte å representere seg selv i retten. Dette har lagmannsretten avslått. Ni dager før ankesaken ble dermed bergensadvokaten Kaj Wigum oppnevnt som ny forsvarer, med minimal tid til å forberede seg på den omfattende saken. Etter det BT kjenner til, har Ramsland også uttrykt mistillit til Wigum. Den drapsdømte marineoffiseren ankom rettssalen ti minutter etter at retten var satt, mens advokaten var plass fra første stund.

«Ekkometode»

Løsningen på problemet ble i går at Ramsland spurte ut vitnet via sin forsvarer. Tiltalte formulerte spørsmål som advokaten deretter måtte gjengi overfor vitnet. Denne «ekkometoden» er et kompromiss mellom to hensyn: tiltaltes rett til å stille spørsmål og vitnets integritet og rett til å slippe å bli imøtegått.

Etter bevisopptaket ville Wigum ikke kommentere forholdet til sin klient.

— Jeg har ikke noe å si om det, men kan bekrefte at jeg vil stille i lagmannsretten mandag for å forsvare Ramsland, sa Wigum. Som fast forsvarer i lagmannsretten har Wigum møteplikt.

Heller ikke aktor, politiinspektør Svein Erik Krogvold, ville kommentere Ramslands oppførsel i retten.