Tirsdag presenterte gruppelederen for Høyre i bystyret, Dag Skansen, forhandlingsresultatet med Ap og Frp om bybanetraseen.

Her la de Bryggen-traseen død en gang for alle. Saken kommer bare én uke etter at byrådsleder Ragnhild Stolt-Nielsen (H) presenterte kompromisset hun hadde kommet frem til med KrF i saken.

Høyre, Ap og Frp sitt kompromissforslag fikk KrF til å tenne på alle plugger. Partiet truer med å trekke seg fra byrådet.

Ser ut som maktkamp

— Er det en maktkamp i Bergen Høyre, byrådsleder Ragnhild Stolt-Nielsen?

— Det ser i hvert fall slik ut, uten at jeg kan ta stilling til at det faktisk er sånn. Men sett fra utsiden ser det slik ut, svarer Stolt-Nielsen (H).

- Føler du deg forrådt av Dag Skansen?

— Nei, jeg har hele tiden følt at jeg har hatt bystyregruppens tillit. Men jeg beklager den situasjonen vi nå er kommet i, der vi er gått fra å ha en enighet som vi har gitt vårt ord på med både KrF og Frp - med gruppeledernes godkjennelse - til at gruppelederen har inngått en avtale med Frp og Ap, sier Stolt-Nielsen.

Skjønner han ikke?

Byrådslederen stiller spørsmål ved om Skansen skjønner hvordan parlamentarismen fungerer. Det er systemet Bergen styres etter, der byrådet er avhengig av støtte fra flertallet i bystyret.

Frem til år 2000 hadde Bergen formannskap, der det var vanlig med brede allianser.

— Det er noe underlig her, for etter 14 år med parlamentarisme, så innfører noen plutselig den gamle formannskapsmodellen.

- Hva mener du med det?

— At man inngår forlik med andre parter enn de som styrer sammen i byråd. Det er svært uryddig, i det minste.

- Illsint byrådsleder

Dag Skansen leder Høyres gruppe i bystyret. Han synes det er beklagelig at byrådslederen kritiserer det han har gjort i denne saken.

— Jeg forstår det slik at hun mener jeg ikke skal lytte til min gruppe, men at jeg skal lytte til byrådet. Da har jeg feil jobb.

Han avviser samtidig antydningene om at det pågår en maktkamp i partiet.

— Det vil jeg ikke si. For at det skal være en maktkamp må noen tre fram og vise at de vil ha mer makt. Det har jeg ikke sett ennå. Det er en reell uenighet.

Gruppelederen vil ikke karakterisere byrådet og byrådslederens håndtering av denne saken, men mener det har vært en konflikt mellom byrådet og bystyregruppen til Høyre over lengre tid.

— Vi hadde en ilende sint byrådsleder som trampet ut av møterommet Hotell Norge i november. Siden har det vært en betent sak.

- Hvordan er samarbeidet ditt med byrådsleder nå?

— Jeg har vært i et møte i dag. Det var konstruktivt. Vi holder tonen og masken nå.

Har gjort jobben sin

Skansen mener det er ganske tydelig at den avtalen som byrådslederen presenterte med KrF i forrige uke, var en avtale som byrådene hadde kommet frem til.

— Det ble fremforhandlet en omforent innstiling fra byrådet som de ble enige om i byrådet. Men det er ikke en avtale mellom partiene. Vi må skille mellom byrådet, gruppen og partiene.

— Sier du at avtalen som Stolt-Nielsen inngikk med KrF ikke var forankret i partiet ditt?

— Gruppen har aldri fått forelagt den.

Konfrontert med at Stolt-Nielsen mener han har opptrådt «uryddig» ved å hente støtte fra opposisjonspartiet Ap, svarer han følgende:

— Jeg vet ikke hvem som forstår saken best. Dette kan da umulig være underlig. Stolt-Nielsen har selv vært med på gruppemøtene til Høyre, og vet hvilke signaler som er gitt fra gruppen.