Det ble en del skader på bilen, mens sjåføren kom uskadet fra det.

Kjørefeltet mot Bergen ble sperret, og var stengt for trafikk til klokken 19 35. Da var veien ryddet, og eksperter hadde vurdert faren for nye ras.

Vegkontoret har satt i gang varsling med lys og skilt på stedet.