Personalet på den meteorologiske stasjonen på øya Hopen sørøst for Svalbard, oppdaget for en tid tilbake at det hadde lekket ut rundt 4.500 liter diesel fra tanken.

— Det er mørkt her og vanskelig å observere hva som er skjedd. Men bitemerker og spor indikerer at en isbjørn kan ha klart å åpne bunkringskranen, sier førstekonsulent Robert Dearsley ved Vervarslinga for Nord-Norge til NRK. Han legger til at det er mye isbjørn i området.

Miljøvernsjef Åsmund Sæther hos Sysselmannen på Svalbard ser alvorlig på lekkasjen, og har gitt stasjonen beskjed om å sikre tanken bedre.

Stasjonen jobber nå for å få fjernet dieselen som er lekket ut. Diesel har blitt absorbert av snøen, slik at den må skuffes opp og siles. Stasjonen regner med å få opp en god del av dieselen.

(NTB)