I dag har de tillitsvalgte og ansatte i Havnevesenet blitt informert om innholdet i granskningsrapporten som PricewaterhouseCoopers (PwC) har utarbeidet på oppdrag av havnestyret og byrådet i Bergen.

Klokken 14.30 startet pressekonferansen hvor ordfører Gunnar Bakke, som er leder for havnestyret, redegjorde for rapporten.

Knusende kritikk

Kritikken som flere ansatte har varslet om rammer både havnedirektør Gunvald Isaksen, flere ansatte og det sittende havnestyret, med ordføreren i spissen:

  • Overtidsbruk uten kontroll og i strid med arbeidsmiljøloven.
  • Ansettelser er gjort uten at stillingen er utlyst eller intervjuer gjennomført.
  • Dårlig økonomistyring og manglende rapportering.

— Svak ledelse

  • De kritikkverdige forholdene er i all hovedsak verifisert, sa Gunnar Bakke på pressekonferansen, som ble holdt på havnevesenets hovedkontor på hurtigruteterminalen på Nøstet.

Styret fikk rapporten på 66 sider torsdag i forrige uke. I rapporten kommer det frem at havnevesenet i stor grad er styrt av administrasjonen. Den daglige ledelsen betegnes som en «svak ledelse som har dårlig kontroll med virksomhetens aktivitet».

Rapporten avdekker omfattende overtidsarbeid som er i strid med Arbeidstilsynets regler.

— Innholdet er svært alvorlig. Det er grunnen til at vi har informert tillitsvalgte og ansatte i dag, og at vi nå velger å informere på denne pressekonferansen.

Les hele rapporten her

Bakke erstatter Isaken

Etter å ha gått gjennom innholdet i rapporten, kunngjorde Bakke at havnedirektøren har bedt om å gå av, og at styret har godkjent dette.

Bakke sier han er beredt til å ta over ansvaret som havnedirektøren har hatt frem til en ny direktør kan tiltre.

50 personer er intervjuet i rapporten som Gunnar Bakke betegner som et «grundig og systematisk» arbeid.

Dagen etter at havnestyret ble gjort kjent med rapporten, ble det innkalt til ekstraordinært styremøte. Her ble det gjort fire vedtak, hvor styret slår fast at de vil forfølge saken ytterligere.

— Vi vil gå grundigere inn på ansvarsforholdene der det er mistanke om lovbrudd, og vurdere ytterligere tiltak, sier Bakke.

- Kan det bli aktuelt å anmelde noen?

— Det får vi se på når vi har gjort en ytterligere vurdering.

Odd Mehus
RUNE NIELSEN