— Det er supert å begynne på skolen igjen. Egentlig er det ganske kjedelig å ha ferie så lenge, sier fjerdeklassingene Martina Mæland, Kristiane Hetlevik og Jeanette Espeland Nyhus. De slikker is og er fornøyd med første skoledag.

Flagg fremme I fjor hadde elevene det kummerlig. I går ble de første seks rommene ved Strusshamn nye skole på Askøy tatt i bruk. Flagget var fremme. Byggeleder Bodil Kvalheim hos Ing. Tor Thorsen forteller at bygningsarbeiderne jobbet til midnatt for å få alt klappet og klart til skolestart.

De eldste elevene må finne seg i å bruke gamleskolen de første månedene. Påske neste år er alle 203 elevene inne i nybygget til nær 43 mill. kr.

Litt misunnelig - Det rykker i meg ved skolestart. Jeg blir nesten litt misunnelig, sier Kari Manger, som selv har vært lærer og rådgiver i mange år. Hun synes det er veldig hyggelig å ta i bruk et nytt skolebygg og berømmer bygge- og skolefolk for innsatsen.

Rektor Gro Møksvold ber elevene stelle pent med skolen. FAU-leder Ove Sognnes forsikrer at foreldrene vil stå på for å skape et godt miljø. Og familiedagen arrangeres om ti dager. Skolen skal få ny ballbane, sykkelbane, amfi og sklibane.

TRIVSEL: Trygve Ellingstad, Ørjan Sognnes, Karsten Standnes og Jørgen Karlsen gledet seg over is på første skoledag.
Foto: Knut Egil Wang