Selv om det blinker rødt er det ikke sikkert at det kommer bot i posten.

Tall adressa.no har hentet inn fra Politidirektoratet viser at over 41 prosent av fotobokssakene ble henlagt i fjor.

Av over 223 000 saker i fjor ble bare drøyt 129 000 bøtelagt — resten ble henlagt på grunn av manglende bevis.

Skjerpede krav

En av de vanligste årsakene til henleggelse er snø og is som skjuler fotolinja, eller dekker linsen på fotoboksen. Etter en Høyesterettsdom i januar i 2009 ble kravene til teknisk kvalitet på bildene skjerpet. Dette gjør at færre og færre blir tatt, særlig på vinteren.

— Når det snør blir fotolinjen fort usynlig på bildene, og da skal saken henlegges, sier Jan Guttormsen i Politidirektoratet til adressa.no.

Dersom det er kraftig snø, tåke eller is på linsen kan dette også gjøre bildene så dårlige at man ikke kan bøtelegge sjåføren.

Henlegges ved tvil

Andre årsaker til at politiet må henlegge saker er at man ikke klarer i identifisere sjåføren på bildene, eller at det er snakk om et utenlandsk kjøretøy.

Guttormsen forteller at tvilen alltid skal komme sjåføren til gode i fotobokssaker.

— Det er en av årsakene til at antallet henleggelser er så høyt, sier han.

Her er totalt antall saker og antall bøteleggelser fra 2005-2008:

  • 2008: 231 164 saker. 138 262 bøtelagt.
  • 2007: 239 482 saker. 158 153 bøtelagt.
  • 2006: 263 463 saker. 166 658 bøtelagt.
  • 2005: 208 305 saker. 130 720 bøtelagt.

I 2009 passerte 139,1 millioner kjøretøy aktive fotobokser i Norge. Det er en økning på 9,4 prosent fra året før.

Aas, Erlend