Hordaland politidistrikts operasjonssentral fikk meldingen klokken 11.18. Det skal være snakk om en steinblokk i kjørebanen i Holemarktunnelen.

Ved nærmere ettersyn viste det seg at det var istapper som hadde falt ned og knust.

Mesta rykket ut til tunnelen som er ved Evanger. Isen ble knust og kostet bort.

Vaktoperatør Hanne Norheim i Vegtrafikksentralen på Vestlandet melder om greie kjøreforhold i Bergen og omegn.

— Nå som isen tines kan det dette ned litt is, men vi har vært ute og ryddet tunneler i natt, og har litt ekstra folk ute for å ta seg av dette, sier Norheim.