Informasjonsdirektør Mona Høgli uttalte at det likevel vil vere mykje, mykje billegare å ringe frå pasienttelefonane, fordi eit teljarsteg berre kostar 27 øre.

Men det høyrer med til historia at det er ei startavgift på 2,40 kroner for alle samtalar, og at prisen for å ringe til mobiltelefon frå pasienttelefonen er 2,64 per minutt. Dette ifølgje sjukehusets eigne prislister på helse-bergen.no.

På e-post skriv BT-lesar Ole Irgens: «Det vil si at en tominutters samtale til en mobil fra pasienttelefonen koster kr. 7,68. Dersom jeg ringer samme samtale med min Chess kontantkorttelefon, altså en mobiltelefon, koster den meg kr. 2,57. Med Telenors dyreste abonnement koster samtalen kr. 3,77, altså, nesten halve prisen av pasienttelefonen».

Prisen for å ringe til ein pasienttelefoner er for øvrig 3,02 kroner per minutt.

Irgens skriv elles: «Jeg synes Haukeland har drevet en skammelig utnyttelse av syke mennesker og deres pårørende ved å nekte mobiltelefoner og dermed tvinge dem til å bruke en dyr pasienttelfon. At mobiltelefoner ikke har innvirkning på teknisk-medisinsk utstyr, med unntak i svært spesielle tilfeller, har vært kjent lenge. Forbudet mot mobiltelefoner burde derfor ha vært opphevet for lenge siden».