• Jeg skjønner at dere har noe kokkelimonke på gang. Slik reagerte Jarle Olsen på spørsmål fra forsvareren til fotballspilleren (27).

Olsen er i gang med sin tredje dag i vitneboksen, og statsadvokaten er ferdig med sin utspørring. Advokat Thomas Randby, som forsvarer fotballspilleren, går nå systematisk gjennom Olsens gamle forklaringer, og konfronterer ham med forskjeller til det han har forklart senere.

Randby har blant annet påpekt at Olsen en rekke ganger i avhør hevdet at det måtte ha vært fotballspilleren (27) som en rekke ganger kvelden før drapet ringte drapsmannen Tor Helge Flaten fra Olsens mobil.

— Få noen ordentlige spørsmål

— Hvorfor legger du all skyld på NN (27-åringen) her, spurte Randby.

— Jeg ser at du prøver å vri det sånn at jeg ligger og skylder på den stakkars lille fotballgutten. Men for meg var det helt logisk, for det var han som kjente Flaten. Det er ikke sånn at jeg forsøker å skylde på stakkar lille NN, svarte Olsen.

Noe senere i gjennomgangen i avhørene påpekte Randby at Olsen også da han ble spurt om møtet med Tor Helge Flaten ved Proffen gatekjøkken, viste til fotballspilleren.

Olsen forklarte i det aktuelle avhøret at han ikke så Flaten ved Proffen, men at han ikke kunne utelukke at fotballspilleren hadde møtt Flaten mens Olsen var ute av bilen. Politiet måtte spørre fotballspilleren om dette.

— Hvorfor sier du at en må spørre NN (fotballspilleren) om dette, spurte Randum.

— Det er jo naturlig, det var jo hans venn. Jeg skjønner jo at du og Elden (27-åringens andre forsvarer, journ. anm.) har noe kokkelimonke her, jeg ligger og venter på det. Men les nå ferdig her, så vi kan få noen ordentlige spørsmål. Fortsett! svarte Olsen, tydelig en smule irritert.

- Colombo

Randby gjorde som han ble bedt om, og konfronterte Olsen med flere avhør der han pekte på fotballspilleren som den som hadde hatt kontakt med Tor Helge Flaten. Olsen ga på ny uttrykk for at han ikke likte spørsmålet.

— Jeg skjønner taktikken din om å få retten til å tro at jeg fra dag 1 har skyldt på ham. Men nå er det 2007, og han er ute ennå. Og det er fordi jeg har beskyttet ham hele tiden. Columbo, det er det jeg kaller Bent Raknes (etterforsker i saken, journ anm), har løpt etter meg fra jeg var 14, han vet at jeg ikke var venner med Flaten. Da ville det vært for dumt å si at jeg ringte Flaten, når jeg nektet skyld. Bare fortsett du.

- Oppspinn? Randby konfronterte også Olsen med rekken av forskjellige forklaringer Olsen har gitt gjennom de syv årene som har gått siden drapet.

— Er dette riktig? Eller er det kort og godt oppspinn, spurte Randby en rekke ganger, etter å ha lest opp lange utdrag av Olsens avhør.

— Det kan godt være ja

Randby påpekte at Olsen i et av avhørene som han har innrømmet var fullt av løgner, innledet med å si at han nå skulle fortelle den hele og fylle sannheten.

— Har du en terskel for å bløffe med sannheten, spurte Randby

— Ja, selvfølgelig. Jeg tror den er høyere enn hos mange andre. En person som beskylder meg for ting, han får det kanskje igjen. Men jeg unner faktisk ingen å sitte i fengsel, sa Olsen, som for lengst har gjennomskuet Randbys taktikk.

— Du forsøker å svekke min troverdighet nå, og det er en taktisk måte du gjøre det på. Du er flink, så det er greit, sa Olsen, som ga uttrykk for at han var trøtt og sliten av å høre på opplesning av et titall avhør og fengslingskjennelser.

JAN M. LILLEBØ