GURO ISTAD

Navn: Anne-Marit Presterud

Alder: 44

Bosted: Bønes

Sivilstatus: Gift med Ole Kristian, har to barn på 15 og 18 år

Aktuell: Som nyutnevnt kommunaldirektør for oppvekst i Bergen kommune

Mandag 20. desember ble Anne-Marit Presterud utnevnt til ny kommunaldirektør for oppvekst.

«Jeg må se om jeg kan få lov til å lede dette arbeidet fremover», tenkte hun da hun søkte stillingen. Det fikk hun lov til.

— Det er ennå litt uvirkelig! Men jeg tar en utfordring om gangen. Den største er å gjennomføre alle politiske vedtak innenfor den økonomiske rammen Bergen kommune har, synes Presterud.

Skremt, men stolt

Den nye kommunaldirektøren er raus, avhengig av samspill, irriterende positiv, omtenksom, men utålmodig, engasjert og full av temperament. I hvert fall tror hun at det er slik folk vil se henne.

— Og så er jeg veldig målrettet, mener hun. Opptatt av prosessen, men ikke mindre av målet.

Det kan nok komme godt med for en kommunaldirektør som skal sette ut i livet politiske vedtak som innbefatter viktige felt som skole, barnehage og idrett.

— Vi skal jo en vei. Vi har et mål!

Presterud er utdannet førskolelærer med videreutdanning i spesialpedagogikk og veiledning. I 2005 avslutter hun en mastergrad i ledelse på BI.

— Etter min mening er den utdanningen viktig i den stillingen jeg skal inn i, mener hun.

Barnehager

Kommunaldirektøren har tidligere arbeidet som leder i et fritidshjem og som barnehagestyrer i 11 år. Hun har dessuten sittet i ledelsen for Barnehageforbundet, som er Norges største private barnehageeier. Den siste jobben hennes var som utredningsleder for barnehager i byrådsavdelingen for oppvekst.

— Jeg kjenner organisasjonen godt, så jeg føler meg godt rustet, hevder hun.

— Er det litt fryktinngytende også?

— Å ja! Det er klart. Men jeg er veldig glad. Og stolt, samtidig som jeg er ydmyk. Jeg tror ikke jeg klarer å løse alle problemene, men jeg er ganske sikker på at sammen med andre kan vi finne svarene, tror kommunaldirektøren.

Presterud blir alvorlig, men så smiler hun igjen.

— Det er veldig bevisst at jeg har valgt å jobbe med mennesker hele livet. Først med små barn, deretter med voksne. Jeg kjenner at jeg trives i lederposisjon. Med å få utløse energi i andre.

Og vice versa.

— Jeg henter energien min hos andre, hevder hun.

— Jeg hadde en gang en jobb der jeg arbeidet mye alene. Det kjente jeg at ikke var bra for meg, forteller hun.

— Vi utvikler oss sammen, får til ting sammen. Gjennom dialog skjer spennende ting, synes Presterud.

Opptur på fjellet

Juleferien bruker hun til å tenke på hvordan hun vil prioritere innenfor sin avdeling.

— Jeg må jo stille med overskudd.

Det skal hun hente på fjellturer, helst med ski på beinene.

— Hva synes familien om at mor er blitt kommunaldirektør?

— Kjekt! De gleder seg med meg. Vi snakket mye sammen da jeg søkte, og etter at jeg fikk den. Men jeg er glad at barna er 15 og 18, og ikke 5 og 8, innrømmer Presterud.

SPLITTER NY: Anne-Marit Presterud (44) er ny kommunaldirektør for oppvekst i Bergen. - Jeg er veldig glad. Og stolt, samtidig som jeg er ydmyk, medgir hun.<br/>Foto: EIRIK BREKKE